Taste the Worlds Expeditions

Handelsbetingelser

Rejser til usædvanlige og mindre besøgte steder

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Taste the World Expeditions (TtW) og kunden, som køber en pakkerejse. Aftalen indgås og gennemføres i overensstemmelse med pakkerejseloven.

1. Tilmelding

Kundens tilmelding til rejsen er bindende for både kunden og Taste the World , når depositumet rettidigt er betalt.

Kundens indbetaling er samtidig accept af Taste the Worlds bestemmelser og vilkår for rejsen. Handelsbetingelser fremsendes altid samtidig med fremsendelse af faktura for depositum.

2. Betalingsbetingelser

Betalinger til TtW foregår udelukkende ved bankoverførsel. Det er ikke muligt at betale med betalingskort, MobilePay eller lignende.

Deltagere på grupperejser betaler 3.000 DKK i depositum ved tilmelding.

Restbeløbet betales 90 dage inden afrejse, såfremt rejsen garanteres.

Kunder der har købt individuelle rejser skal betale et depositum svarende til det beløb, der minimum dækker flybilletten, da den oftest udstedes umiddelbart efter købet af rejsen. Indgår der ikke flybillet i den individuelle rejse, betales et depositum på 3.000 DKK pr. rejsende. Restbeløbet skal betales senest 90 dage inden afrejse.

Visse rejser kan have særlige vilkår og mere strikse betalings- og afbestillingsbetingelser. Kunden vil blive oplyst om særlige krav på faktura eller via e-mail.

Kunden har ansvar for at TtW har modtaget restbeløbet senest på forfaldsdatoen. Hvis betalingen ikke er rettidig, så bortfalder TtWs leveringsplig, og TtW har ret til at opkræve betaling af det beløb, som kunden vil miste efter gældende regler for afbestilling.

Bestiller en kunde en grupperejse senere end 90 dage inden afrejse, kan TtW ikke altid garantere prisen, som er oplyst på hjemmesiden, da det afhænger af bl.a. flyselskabets betalingsfrister og regler. Kunden vil altid få oplyst den opdaterede pris ved bestilling.

3. Priser

Bemærk, at priserne for de enkelte rejser ikke altid dækker fly fra Danmark til destinationen. Dette er oplyst under de enkelte rejser og vil blive oplyst ved tilmelding.

Prisen dækker alle obligatoriske skatter, afgifter samt alle yderligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillæg relateret til de ydelser, kunden har købt hos TtW.

Alle udflugter, buskørsel, kørsel med specialkøretøjer, alle sejladser og bådture samt som hovedregel alle entréudgifter for det programsatte er med i prisen. Priserne omfatter hotel med morgenmad pr. person i delt dobbeltværelse – med mindre andet udtrykkeligt er nævnt for det enkelte rejsemål.

Tillæg for eneværelse er nævnt ved de enkelte rejsemål. Ønsker kunden delt dobbeltværelse, og der ikke er mulighed herfor, bliver der opkrævet tillæg for enkeltværelse.

Prisen dækker såvel dansk rejseleder samt engelsktalende lokalguider. Medmindre andet fremgår af rejseprogrammet.

Prisen dækker ikke afbestillingsforsikring, rejseforsikring og visum. I de tilfælde visum er indeholdt i prisen, fremgår det under den enkelte rejse.

4. Afbestilling

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2/18.

Såfremt der ikke er anført andre bestemmelser på fakturaen, vil følgende regler gøre sig gældende.

Ved afbestilling efter indbetaling af depositum, udstedelse af eventuelle flybilletter og evt. afbestillingsforsikring, er dette tabt.

Ved afbestilling 90-60 dage før afrejse opkræves desuden 75 % af det resterende af rejsens samlede pris, dvs. udover depositum og evt. udstedte flybilletter.

Ved afbestilling senere end 60 dage før afrejsen er hele rejsens pris tabt.

Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (eksempelvis Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentli

5. Rejsedokumenter

Kunden modtager alle relevante rejsedokumenter elektronisk. Ved modtagelse af disse har kunden pligt til at gennemgå disse og straks reagere, såfremt oplysningerne ikke er i overensstemmelse med det aftalte. Det er særligt rejsedato og dit navn, kunden skal kontrollere. Navnet skal stå nøjagtigt, som det står i dit pas.

Hvis kunden ikke modtager rejsedokumenterne senest 7 dage før afrejse, skal han/hun straks kontakte TtW. Såfremt kunden har opgivet en e-mailadresse, skal han/hun forinden tjekke spam-filtret.

6. Forsikringer

TtW kræver, at kunden har en rejseforsikring, der som minimum dækker sygdom, forsinket fremmøde og hjemtransport. TtW kan ikke holdes ansvarlig for udgifter, der opstår, på grund af deltagers manglende forsikring. Et bevis på denne forsikring skal tilsendes TtW senest 7 dage inden afrejse.

Afbestillingsforsikring
Det er muligt at tegne en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikringen skal altid tegnes samtidig med bestilling af rejsen/indbetaling af depositum.

TtW hjælper gerne kunden med at tegne relevante forsikringer.

7. Korrekte og fyldestgørende navne

Kunden skal oplyse sit fulde navn ved bestilling. Det skal være i overensstemmelse med navnet i gældende pas – dvs. ingen udeladelse af mellemnavne.

Det er kundens ansvar, at TtW modtager de korrekte oplysninger ved bestilling. Skal navne ændres, kan det medføre et højt gebyr (i værste fald 100 % af flybillettens pris og andre bestillinger). TtW anbefaler altid at kunden indsender kopi/foto af sit pas.

8. Pas og visum

Kunden har selv pligt til at sikre, at pas er gyldigt minimum 6 måneder efter hjemkomst, og at der er minimum to tomme sider i passet til viseringer.

Kunden har selv pligt til at fremskaffe visum og undersøge betingelserne herfor.

Hvor intet andet udtrykkeligt er anført, gælder visumoplysningerne på hjemmesiden og rejseplanen kun danske statsborgere. Det er kundens pligt at oplyse TtW, såfremt hun/han ikke er dansk statsborger, eller har dobbelt statsborgerskab.

Har kunden planer om at ændre rejseforløbet (herunder rejselængden), kan helt andre regler for visum, indrejse og ophold være gældende. Kunden skal være opmærksom på, at formalia kan ændres mellem bestillingstidspunktet og afrejsetidspunktet.

Udenlandske statsborgere skal konsultere den relevante ambassade eller konsulat vedr. visum.

Ved rejse til et Schengenland, skal passet altid medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres id-kort i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse.

Ekspeditionstiden for visum til visse lande kan være mange uger. Såfremt visumansøgninger ekspederes gennem TtW, må kunden påregne et ekspeditionsgebyr.

TtW påtager sig intet ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved grænsen. Nogle lande stiller krav om passende valutabesiddelse og gyldig returbillet ved ankomsten.

TtW vil være behjælpelig med information.

9. Rejseplan

Ved bestilling af en individuel rejse får kunden tilsendt en rejseplan, der indeholder flytider og en daglig oversigt eller et udførligt dagsprogram. Ved grupperejser med rejseleder vil kunden modtage et udførligt dagsprogram.

Til destinationer, hvor Udenrigsministeriet fraråder rejser, vil der inden afrejse altid blive afholdt en online sikkerhedsbriefing. Har kunden ikke mulighed for at deltage, kan en optagelse af briefingen efterfølgende ses.

10. Afbrydelse af rejse

Såfremt kunden af den eller anden grund afbryder en rejse eller et ophold – eller ankommer tidligere tilbage, end anført i program eller rejseplan, vil der ikke være tilbagebetaling for manglende ydelser. Desuden skal omkostninger til transport og/eller hotel dækkes af kunden selv.

11. Vaccinationer

TtW oplyser gerne om eventuelle vaccinationskrav. Kunden bør altid konsultere egen læge eller rejsemedicinsk specialklinik i forbindelse med vaccination og sygdomsforebyggelse. Når TtW alligevel informerer om anbefalede vaccinationer eller profylakse, er det en service uden lægeligt ansvar. Opfyldelsen af vaccinationskrav skal dokumenteres over for TtW inden afrejse.

12. Prisændringer

Ifølge lovgivningen kan TtW forhøje den aftalte pris som følge af:

  • stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser og tillæg),
  • ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt
  • ændrede valutakurser.

Prisen kan reguleres indtil 20 dage inden afrejse. Ændringer fra kunden i et bestilt og bekræftet arrangement udløser som regel tab af depositum, evt. et gebyr for flybilletten samt evt. direkte omkostninger til hoteller/arrangement osv.

13. Overdragelse af rejse

Under visse omstændigheder kan rejsen overdrages til tredjepart (f.eks. familie eller venner) mod et gebyr på 600 kr. Hertil kommer eventuelle omkostninger for navneændring på fly og hoteller med mere.

I nogle tilfælde begrænser vores underleverandører helt eller delvist en overdragelse. For eksempel kan det være, at der skal købes en ny flybillet.

Vær opmærksom på, at de fleste flybilletter, der indgår i en pakkerejse, ikke kan ændres eller refunderes, når de først er bestilt. Overdragelse kan kun ske, hvis den person, til hvem pakkerejsen overdrages, opfylder de nødvendige betingelser og krav for gennemførelse af rejsen, herunder pas, visa og sundhedsmæssige krav.

14. Aflysning

TtW gennemfører typisk en grupperejse, når der er 8 tilmeldte, medmindre andet er anført i programmet.

Er der ikke tilstrækkelig tilslutning til en grupperejse, kan den aflyses indtil 14 dage før afrejse.

En rejse kan desuden aflyses på grund af udefra kommende faktorer, som vi og vores samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I sådanne tilfælde har kunden intet krav på erstatning udover refundering af rejsens pris. Vi vil dog altid forsøge at tilbyde et alternativ, hvis dette skulle ske.

15. Ændring af rejseplan

Det kan forekomme at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som TtW ikke kan holdes ansvarlige for.

Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages på stedet af den danske rejseleder i samråd med vores lokale samarbejdspartner. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af force majeure eller force majeure lignende situationer, kan TtW ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.

16. Kundens ansvar som rejsende

Kundens skal til alle tider overholde love, reguleringer, ordrer, regler og politik på destinationen for rejsen.

TtW er ikke på nogen måde ansvarlig for den tilmeldtes krænkelse af disse love, reguleringer, ordrer, regler og politik på destinationen og TtW har krav på betaling af eventuelle tab/skader som resultat i forbindelse med den deltagendes overtrædelse af disse.

Kunden skal følge instruktioner og regler udstedt af TtW personale samt fra tredjeparts samarbejdspartnere.

TtW har tilladelse til at afvise/afbryde den kundens ansøgning/deltagelse i rejsen, i tilfælde af den tilmeldtes vedvarende ignorering eller overtrædelse af udstedt instruktioner og regler.

Derudover kan TtW’s eller tredjeparts samarbejdspartnere gøre krav på erstatning fra den tilmeldte i tilfælde af skade/tab, såfremt skade/tab er resultat af manglende overholdelse af instruktioner og regler.

17. Reklamation

Konstaterer kunden mangler efter påbegyndt rejse, skal hun/han straks kontakte TtW eller samarbejdspartneren på destinationen, så TtW kan forsøge at afhjælpe manglen.

Undlader kunden at reklamere undervejs på behørig vis, mistes retten til efterfølgende kompensation eller erstatning i henhold til pakkerejseloven § 26.

TtW forpligter sig til at opfylde kendelser fra Pakkerejse-Ankenævnet

Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af TtW, skal fremsættes inden rimelig tid efter rejsens afslutning. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav mod bureauet gældende.

Denne hjemmeside bruger cookies til at huske dine indstillinger, statistik og personalisering af indhold. Denne information deles med tredjepart. Ved fortsat brug af godkender du cookiepolitikken.